drive83

Nieuws (BE)

Nieuws (NL)

 

Hoe stijg je in klassement ?

 

Hoe stijg je van klassement ?
(bron: badmintonmagazine, jan-feb-maa 2010)

Via de interclubcompetitie

In de interclub wordt alleen rekening gehouden met de enkelwedstrijden. Per gewonnen wedstrijd verdien je punten, die worden opgeteld in een tabel. Voor een gewonnen wedstrijd tegen een gelijk geklasseerde speler krijg je één punt. Voor gewonnen wedstrijden tegen een hoger geklasseerde speler krijg je per klassement één punt extra. Verliezers krijgen nul of negatieve punten die in het totaal worden opgenomen.


Voorbeelden:

Speler 1

Speler 2

Speler 1  wint

Speler 2  wint

Speler 1 verliest

Speler 2 verliest

C2

C2

+1

+1

0

0

C2

C1

+2

0

0

-2

C2

B2

+3

0

0

-3

 

Opmerking:
Bij de A-spelers worden de punten anders berekend. Per gewonnen wedstrijd worden er rankingpunten toegekend, die in de A-ranking worden bijgeteld.
Voor de B1-spelers, worden twee maal per seizoen voor de spelers die de nominatie behalen de resultaten van alle gespeelde wedstrijden in een analytische fiche ondergebracht, voor de bespreking in de nationale  deliberatiecommissie.
Voor de klassementen van D tot B2 worden bij elke deliberatievergadering de interclub tabellen afgesloten. Spelers met 12 punten en meer stijgen van klassement.

Via tornooien

Een eerste belangrijk punt vormen de geldigheidsnormen, dit  wil zeggen het aantal wedstrijden dat moet gewonnen worden (verder GW genoemd) om een discipline geldig te maken. Een WO geldt niet als een gewonnen wedstrijd.

Reeks

HE

DE

HD

DD

GD

D

4 GW

3 GW

4 GW

3 GW

4 GW

C2

5 GW

4 GW

4 GW

3 GW

4 GW

C1

4 GW

3 GW

3 GW

3 GW

4 GW

B2

4 GW

3 GW

3 GW

3 GW

3 GW

 

Bij pouletornooien is er nog een bijkomende geldigheidsnorm, nl. er moeten in de enkel minstens zes deelnemers zijn en in dubbel 8 paren. De winnaar van een niet geldig tornooi, die reekshoofd stond, en daardoor de eerste wedstrijd bye was (dus doorgeschoven zonder te spelen), krijgt één GW extra.

Via deliberatie

Als spelers resultaten hebben zowel op tomooien als in de interclub, dan worden deze door de bevoegde klassementscommissaris samengeteld. Geval per geval wordt besproken en beslist op de deliberatievergaderingen. Spelers kunnen ook een aanvraag indienen om te stijgen.

De rankings

Sedert enkele jaren worden voor B2, C1 en C2 rankings opgemaakt. In deze rankings worden de resultaten behaald in de drie disciplines omgezet in rankingpunten, die worden getotaliseerd. Daarnaast worden ook de resultaten behaald in de enkels in de interclub competitie omgezet in  rankingpunten en toegevoegd aan de ranking. Voor het valoriseren van de resultaten in de dubbels en gemengd in de interclub competitie wordt gewacht op een automatisch verwerkingssysteem. Deze rankings zijn nog niet officieel en worden gebruikt als indicatie bij het plaatsen van  reekshoofden en op de deliberatievergaderingen. Je kan deze rankings terugvinden op de website van de VBL.

Hoe stijg je van D naar C2?

Je wint de finale in enkel van een geldig C2 tornooi, dus met:
- 5 GW voor heren
- 4 GW voor dames

Je haalt minstens de halve finale enkel in D, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je haalt minstens twee finales in enkel D, waarbij je behaalt:
- 3 GW voor heren
- 2 GW voor dames

Je wint minstens twee finales in dubbel en/of gemengd, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je behaalt +12 punten of meer in de interclub .

De deliberatiecommissie beslist om je te doen stijgen op basis van de resultaten, die je behaald hebt in de interclub en op tornooien.

 

Hoe stijg je van C2 naar C1?

Je wint de finale in enkel van een geldig C1 tornooi, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je haalt de finale enkel in C2 (winnen of verliezen), waarbij je behaalt:
- 5 GW voor heren
- 4 GW voor dames

Je wint minstens twee finales in enkel C2, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je wint minstens drie finales in dubbel en/ of gemengd, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren dubbel en gemengd
- 3 GW voor dames dubbel

Je behaalt +12 punten of meer in de interclub .

De deliberatiecommissie beslist om je te doen stijgen op basis van de resultaten, die je behaald hebt in de interclub en op tornooien.

 

Hoe stijg je van C1 naar B2?

Je wint de finale in enkel B2, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je wint minstens twee finales in enkel C1, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je wint minstens één finale in enkel C1 en twee finales in dubbel en/of gemengd, waarbij je behaalt:

 

Enkel

Dubbel

Gemengd

Heren

4 GW

3 GW

4 GW

Dames

3 GW

3 GW

4 GW

 

Je wint minstens vijf finales in dubbel en/of gemengd, waarbij je behaalt:
- 3 GW voor heren dubbel
- 3 GW voor dames dubbel
- 4 GW voor gemengd

Je behaalt +12 punten of meer in de interclub.

De deliberatiecommissie beslist om je te doen stijgen op basis van de resultaten, die je behaald hebt in de interclub en op tornooien.

 

Hoe stijg je van B2 naar B1?

Je wint de finale in enkel B1, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je wint minstens twee finales in enkel B2, waarbij je behaalt:
- 4 GW voor heren
- 3 GW voor dames

Je wint minstens één finale in enkel B2 en drie finales in dubbel en/of gemengd, waarbij je behaalt:

 

Enkel

Dubbel

Gemengd

Heren

4 GW

3 GW

4 GW

Dames

3 GW

3 GW

4 GW

 

Je wint minstens zes finales in dubbel en/of gemengd, waarbij je behaalt:
- 3 GW voor heren dubbel
- 3 GW voor dames dubbel
- 4 GW voor gemengd

Je behaalt +12 punten of meer in de interclub.

De deliberatiecommissie beslist om je te doen stijgen op basis van de resultaten, die je behaald hebt in de interclub en op tornooien.

 

Hoe stijg je van B1 naar A?

Twee maal per jaar wordt op basis van o.a. de B1 rankings de lijst van de genomineerde spelers opgesteld. Deze lijst wordt aangevuld met de een selectie van jeugdspelers, die resultaten hebben behaald op internationale jeugdtornooien.

Per speler wordt een analytisch tabel opgesteld, waarin de voornaamste gegevens over de  genomineerde worden opgenomen, zoals:
· historiek van klassement en van de rankings
· overzicht gespeelde B1 tornooien en meer in het bijzonder K-tornooien
· check naar de conformiteit met de C700 (minstens 8 K of gelijkgesteld)

Van alle weerhouden spelers wordt een individueel dossier opgesteld,waarin de resultaten van alle gespeelde wedstrijden in de drie disciplines worden opgenomen. Op basis van deze gegevens beslist de deliberatiecommissie van de Belgische Badminton Federatie de stijgers naar de A-reeks.

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com