Recreatie

  • Afdrukken

Gemiddeld heeft onze club circa 25 recreanten. Zij spelen vrij spel, elke donderdag van 19:00 tot 21:00 uur.